پیشگیری از آسیب دیدگی ورزشی - واردات - صادرات
جمعه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1387

برای جلوگیری از آسیب دیدگی ورزشی تمریناتی وجود دارد که آن تمرینات  دارای شش جزء اصلی می باشد :

۱- انعطاف پذیری

۲- تمرینات قدرتی

۳- تمرینات هوازی

۴- آنالیز عملکرد زنجیره حرکتی

۵- مهارتهای اختصاصی ورزشی

۶- برنامه عملی تمرینات

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر  به از من بپرس؟  مراجعه کنید.

اقتباس از آفتاب.

جستجوگر

وبلاگ گوگل

Mesothelioma Diagnosis
Page Counter
Mesothelioma Diagnosis
<

src="adres">

BlogSky:MultiPage Body