انواع توپ بسکتبال - واردات - صادرات
شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1387

انواع توپ بسکتبال:

توپ بسکتبال رویه چرم:

این نوع توپ بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 6337 و فدراسیون بین المللی بسکتبال،

 فیبا طراحی و تولید می گردد و از چهار قسمت اصلی بلیدر، نخ پیچ، کرکس میانی و

رویه توپ تشکیل شده و در سایز 7 تولید می گردد.

 

توپ بسکتبال رویه لاستیکی:

این نوع توپ بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 6337 و فدراسیون

 بین المللی بسکتبال، فیبا طراحی و تولید می گردد و از سه قسمت اصلی بلیدر،

 نخ پیچ و رویه توپ تشکیل شده و در سایزهای 5 و 7 تولید می گردد.

جستجوگر

وبلاگ گوگل

Mesothelioma Diagnosis
Page Counter
Mesothelioma Diagnosis
<

src="adres">

BlogSky:MultiPage Body