آسیبهای آرنج - واردات - صادرات
یکشنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1387

آسیبهای آرنج
این آسیب در اثر انجام نادرست حرکت و یا اعمال بار بیش از اندازه به مفصل آرنج ایجاد می گردد.
در این آسیب ورزشکار معمولاً از درد آرنج که بدون وقوع یک حادثه یا آسیب مشخص شروع شده باشد ابراز ناراحتی مینماید. و چنانچه این آسیب درمان نشود به حالت مزمن تبدیل شده و قدرت چنگ زدن و گرفتن ورزشکار را کاهش داده ، غده های کلسیمی در آرنج ظاهر می گردد.
وظیفه مربی: این آسیب با استراحت و به کارگیری سرما و فشار بهبود می یابد .میتوان برای محدود نمودن استفاده بازیکن از اندام آسیب دیده آنرا بست و درمان صحیح را برای بازیابی توان مفصل اجرا نمود.

بعد یه نکته مهم اینه که در زیر هر وزنه ای که هستی که فشار بر روی ارنج در جهت نیروی جاذبه ای زمین مثل حرکت پرس نباید ارنج هایتان را کاملا صاف کنید باید یه مقدار ارنج هایتان خم باشد تا فشار کمتری بر روی مفاصل این قسمت ها بیاید

جستجوگر

وبلاگ گوگل

Mesothelioma Diagnosis
Page Counter
Mesothelioma Diagnosis
<

src="adres">

BlogSky:MultiPage Body