مختصری در مورد توپ والیبال - واردات - صادرات
شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1387

انواع توپ والیبال:

توپ والیبال رویه چرم:

این نوع توپ بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 6338 و فدراسیون جهانی والیبال طراحی و تولید می گردد و از چهار قسمت اصلی بلیدر، پارچه پیچ، کرکس میانی و رویه توپ تشکیل شده و در سایز 5 تولید می گردد.

 

توپ والیبال رویه لاستیکی:

این نوع توپ بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 6338 و استاندارد جهانی والیبال طراحی و تولید می گردد و از سه قسمت اصلی بلیدر، نخ پیچ و رویه توپ تشکیل شده و در سایزهای 4 و 5 تولید می گردد.

جستجوگر

وبلاگ گوگل

Mesothelioma Diagnosis
Page Counter
Mesothelioma Diagnosis
<

src="adres">

BlogSky:MultiPage Body